Akreditovaný kurz

Pedikér – Pedikérka
Akreditovaný rekvalifikačný kurz MŠ SR

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu : 3777/2022/103/1
Forma vzdelávania: prezenčná
Rozsah kurzu: 284 hodín (45min)
– teoretická časť 84 hodín
– praktická časť 200 hodín
Cena kurzu: 800€
Kurz je možné absolvovať cez projekt, hradí Vám ho ÚPSVaR.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti v oblasti pedikúry. Absolvent má možnosť založiť si a úspešne prevádzkovať kozmetický salón so zameraním na pedikúru.

 

Požadované vstupné vzdelanie

Minimálne stredoškolské vzdelanie

 

Metódy výučby

Vzdelávací program bude realizovaný formou prednášok, praktických ukážok, praktickými cvičeniami zameranými na získanie a upevnenie praktických zručností pod neustálym dohľadom lektorky.

 

Obsah kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu pozná:
• anatómiu nechtu
• kožné zmeny na dolnej končatine
• osobitné formy stvrdnutej kože
• vírusové ochorenia
• mykotické infekcie
• benígne a malígne kožné zmeny

Absolvent vzdelávacieho program ovláda:
• diagnostiku chodidla, pokožky a nechtov
• stanovenie pracovného postupu pri ošetrení chodidla
• ošetrenie zhrubnutej a popraskanej pokožky
• ošetrenie diabetickej nohy
• ošetrenie zarastených nechtov
• ošetrenie kurieho oka, pľuzgierov
• ovláda masáž nôh
• správne aplikuje kozmetické- pedikérske prípravky
• ovláda lakovanie, gel lak
• ovláda dezinfekciu, dezinsekciu, sterilizáciu
• ovláda prevádzkový poriadok, vybavenie pedikérskej prevádzky

Kurz prebieha v kozmetickom salóne so zameraním na pedikúru, v malých skupinkách 2- 3 osoby,alebo individuálne, aj cez víkend (sobota,nedeľa). Termíny začiatku kurzu aj výučby poskytujeme induviduálne, čo prináša účastníkom kurzu komfort v zladení času výučby s ostatnými povinnosťami.

 

Forma záverečnej skúšky

Teoretická a praktická časť.
Samozrejmosťou je príprava na skúšku overenia odbornej spôsobilosti (živnostenská skúška).

 

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho program ďalšieho vzdelávania.

V priebehu kurzu je možné absolvovať ďalšie doplnkové vzdelávacie kurzy. Pre podrobné informácie ma kontaktujte telefonicky.

Lektor: Mgr. Renáta Straňáková
Tel. číslo: 0905 614 730